Get Adobe Flash player

Central Committee

 

नरेशकुमार ताम्रकार
नायः

Naresh Kumar Tamrakar
President
Contact : 9841593577
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

कृष्ण उदास
न्वकू

Krishna Udas
Vice-President
Contact : 
E-mail : 

शंकर राम श्रेष्ठ
न्वकू

Sankar Ram Shrestha
Vice-President
Contact : 
E-mail : 

चन्द्र लाल राजभण्डारी
न्वकू

Chandra Lal Rajbhandari
Vice-President
Contact : 
E-mail : 

 

शंकरनारायण श्रेष्ठ
न्वकू

Sankar Narayan Shrestha
Vice-President
Contact : 
E-mail : 
 

दिपक कुमार श्रेष्ठ
न्वकू

Dipak Kumar Shrestha
Vice-President
Contact : 
E-mail : 

 

मिलन श्रेष्ठ
न्वकू

Milan Shrestha
Vice-President
Contact : 
E-mail : 

 

एक कुमार श्रेष्ठ
न्वकू

Ek Kumar Shrestha
Vice-President
Contact : 
E-mail : 

माईलाबाबु द्योला
मूछ्याञ्जे

Maila Babu Dyola
General Secretary
Contact : 9851066254
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

माईलाबाबु द्योला
छ्याञ्जे

Anjita Khadgi
Tresurer
Contact : 9841162410
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

माईलाबाबु द्योला
छ्याञ्जे

Satya Narayan Dangol
Secretary
Contact : 9851006917
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

शान्त श्रेष्ठ
छ्याञ्जे

Shanta Shrestha
Secretary
Contact : 9851076646
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

यशाेदादेवी श्रेष्ठ
छ्याञ्जे

Yeshoda Devi Shrestha
Secretary
Contact : 
E-mail :
   
   

 

 

सीता श्रेष्ठ
केन्द्रीय दुजः

Sita Shrestha
Member
Contact : 
E-mail :

 

 

  

  

Upcoming Programs

क) नेवाः देय् दबू जिल्ला समिति माेरड०,  जिल्ला भेला ः बैशाख १५, विराटनगर
ख) जातीय परिषद भेला ः बैशाख १८ गते
ग) केन्द्रीय समिति बैठक ः २०७५ बैशाख २८, दैलेख