Get Adobe Flash player

पूर्वाञ्चल

ताप्लेजुङ्ग
नेपाल भाषा तथा साँस्कृतिक समाज 
अध्यक्ष निरोज श्रेष्ठ,  
ताप्लेजुङ्ग, फुङ्गलिङ्ग–४
फोन ः ०२४–४६०४८०

Register to read more...

Upcoming Programs

क) नेवाः देय् दबू २४ क्वःगु बुदिं– ११३८ यंलाथ्व सप्तमी