Get Adobe Flash player

सुदूर पश्चिमाञ्चल

डोटी   
डोटेली नेवार समाज     
अध्यक्ष  गोविन्द प्रसाद श्रेष्ठ ९८६८५२२३६७
शिलगढीदिपायलडोटी     
 

Register to read more...

Upcoming Programs

क) नेवाः देय् दबू २४ क्वःगु बुदिं– ११३८ यंलाथ्व सप्तमी